a) Em hãy cho biết tên của hình vẽ dưới đây là gì? Hãy chú thích hình vẽ theo các số 1, 2, 3, 4

https://docdn.giainhanh.io/media/test/6a787542410a5bf8b5237f7c4214999e.png

Giải thích:

Hình: Virut có vỏ ngoài.

Chú thích:

1. Vỏ ngoài;

2. Capsôme;

3. Axit nucleic;

4. Gai.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Phan Ngọc Hiển - Đề thi cuối kì 2 (CT) 20-21 - Cà Mau - MĐ 6154