Cho hệ phương trình với tham số \(m\) : \(\left\{\begin{array}{l}(\mathrm{m}-1) \mathrm{x}+\mathrm{y}=3 \mathrm{~m}-4 \\ \mathrm{x}+(\mathrm{m}-1) \mathrm{y}=\mathrm{m}\end{array}\right.\)

b) Tìm các giá trị nguyên của m để nghiệm của hệ phương trình là các số nguyên;

Giải thích:

b) Với \(\mathrm{m}=1\) thì nghiệm là \((1 ;-1)\).

Với \(\mathrm{m}=-1\) thì nghiệm là \((5 ; 3)\)

Với \(\mathrm{m}=-2\) thì nghiệm là \((4 ; 2)\).

Với \(m=2\) thì nghiệm là \((x ; 2-x)\) với \(x \in Z\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 19-20 - Tx. Sa Pa - Lào Cai - MĐ 5776