Cho hàm số \(\mathrm{y}=\frac{x+1}{x-2}\) có đồ thị \((\mathrm{C})\). Viết phương trình tiếp tuyến với \((\mathrm{C})\), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng \(\mathrm{d}: 3 x+y-4=0\).

Giải thích:

\(y^{\prime}=\frac{-3}{(x-2)^{2}}\). Gọi \(M\left(x_{0} ; y_{0}\right)\) là tiếp điểm của \((\mathrm{C})\) và tiếp tuyến

\(d: 3 x+y-4=0 \Leftrightarrow y=-3 x+4\)

Tiếp tuyến song song với đường thẳng \(\mathrm{d} \Rightarrow y^{\prime}\left(x_{0}\right)=-3\)

\(\Leftrightarrow \frac{-3}{\left(x_{0}-2\right)^{2}}=-3 \Leftrightarrow x_{0}=3, x_{0}=1\)

\(x_{0}=3 \Rightarrow y_{0}=4 \Rightarrow\) phương trình tiếp tuyến là \(y=-3 x+13\)

\(x_{0}=1 \Rightarrow y_{0}=-2 \Rightarrow\) phương trình tiếp tuyến là \(y=-3 x+1\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Chí Thanh - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6834