Ông An gửi 100 triệu vào ngân hàng với lãi suất \(8 \% /\) năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cư sau 1 năm số tiền lãi sẽ được gộp vào vốn ban đầu để tính lãi suất cho năm tiếp theo. Hỏi sau 10 năm ông An có được bao nhiêu tiền lãi, biết rằng trong khoảng thời gian này ông An không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi.

A.

\(215,892\)

B.

\(215,802\)

C.

\(115,802\)

D.

\(115,892\)

Giải thích:

Gọi \(A\) là số tiền ban đầu, \(r\) là lãi suất/năm, \(n\) số năm gửi tiền ngân hàng, \(L\) là số tiền lãi thu sau \(n\) năm.

Áp dụng công thức \(L=A(1+r)^{n}-A\)

Với \(A=100, r=0,08, n=10\) ta có số tiền lãi ông An có được sau 10 năm gửi 100 triệu vào ngân hàng với lãi suất \(0,8 \%\) là: \(L=100(1+0,08)^{10}-100=115,892\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611