Mẹ của An mang một số tiền vào siêu thị để mua hoa quả và nhẩm tính rằng với số tiền trên có thể mua được \(3 \mathrm{~kg}\) lê, hoặc \(4 \mathrm{~kg}\) nho, hoặc \(5 \mathrm{~kg}\) táo. Tính giá tiền mỗi loại hoa quả trên, biết \(4 \mathrm{~kg}\) nho đắt hơn \(3 \mathrm{~kg}\) táo là 240.000 dồng.

Giải thích:

Gọi \(x, y, z\) (đơn vị: đồng) lần lượt là giá tiền của mỗi kg lê, nho, táo \((x, y, z\) dương).

Theo đề: \(3 x=4 y=5 z\)\(4 y-3 z=240000\)

Suy ra \(\frac{3 x}{60}=\frac{4 y}{60}=\frac{5 z}{60}\)\(4 y-3 z=240000\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{x}{20}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}=\frac{4 y-3 z}{4.15-3.12}=\frac{240000}{24}=10000 \text {. }\)

Suy ra \(x=200000 ; y=150000 ; z=120000\).

Vậy mỗi kg lê giá 200000 đồng, mỗi kg nho giá 150000 đồng, mỗi kg táo giá 120000 đồng.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6770