Một canô chạy qua sông xuất phát từ A, mũi hướng tới điểm B ở bờ bên kia, AB vuông góc với bờ sông. Nhưng do dòng nước chảy nên khi đến bờ bên kia, canô lại ở C cách B đoạn BC = 200 m. Thời gian qua sông là 1 phút 40 s. Nếu ca nô xuất phát từ A, người lái giữ cho mũi canô chếch góc 300 so AB và mở máy chạy như trước thì canô chạy tới đúng vị trí B. Biết tốc độ của dòng nước chảy, của ca nô đối với bờ sông luôn không đổi. Hãy tính:

https://docdn.giainhanh.io/media/test/601cddf3b72addf32567d54f1d8981aa.png

c) Bề rộng của dòng sông.

Giải thích:

+ Từ hình vẽ a ta có:

\(\mathrm{t}=\frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{v}_{23}}=\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{v}_{12}} \Leftrightarrow \frac{200}{2}=\frac{\mathrm{AB}}{4} \Rightarrow \mathrm{AB}=400 \mathrm{~m}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Đề thi HSG (CT) 20-21 - Hải Dương - MĐ 6855