Đọc đoạn trích
Tuổi thiếu niên là tuổi của ước mơ và hoài bão. Nó gắn liền với khát vọng chinh phục thử thách và giải được mật mã cuộc đời. Khát vọng luôn xanh và cuộc sống luôn đẹp, nhưng trong một thời khắc nào đó, có thể bạn trẻ đã thấy cuộc đời như một mớ bòng bong của những điều bỡ ngỡ với bao trăn trở không dễ tỏ bày.
Đi qua tuổi thơ, cuộc đời mở ra trước mắt bạn một hành trình dài, nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai. Cuộc sống với tất cả sự khắc nghiệt vốn có của nó, sẽ khiến cho bước chân bạn nhiều lần rướm máu. Và những giọt máu đó, hoặc sẽ thấm xuống con đường bạn đang đi và lưu lại đó dấu son của một vị anh hùng, hoặc sẽ trở thành dấu chấm hết cho những khát vọng đoản mệnh của một kẻ nhụt tâm, chùn bước. Nhưng dù thế nào chăng nữa, bạn hãy nhớ rằng: để trưởng thành, những thử thách và thất bại bao giờ cũng là điều cần thiết.
(Trích Hạt giống tâm hồn dành cho tuổi teen, Tập 2, Nhiều tác giả,
NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012, tr.02)

a) Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Giải thích:

Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - Bắc Ninh - MĐ 6842