Hàm số nào đông biến trên tập xác định?

A.

\(y=x^{3}+3 x^{2}+3 x+2018\).

B.

\(y=x^{3}+3 x^{2}+4\).

C.

\(y=\frac{2 x+1}{x+2}\).

D.

\(y=x^{4}-4 x^{2}\).

Giải thích:

Hàm số \(y=x^{3}+3 x^{2}+3 x+2018 \Rightarrow y^{\prime}=3 x^{2}+6 x+3=3 x+1^{2} \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}\)

Suy ra hàm số \(y=x^{3}+3 x^{2}+3 x+2018\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lý Thái Tổ - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh- MĐ 6839