Giá trị lớn nhất của hàm số \(y=x^{3}-3 x+2\) trên đoạn \([-2 ; 0]\) bằng

A.

0

B.

4

C.

8

D.

2

Giải thích:

Ta có \(y^{\prime}=3 x^{2}-3 ; y^{\prime}=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1 \in[-2 ; 0] \\ x=1 \notin[-2 ; 0]\end{array}\right.\).

\(y(-2)=0 ; y(-1)=4 ; y(0)=2\).

Vậy \(\max _{[-2 ; 0]} y=y(-1)=4\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nghi Xuân - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - H. Nghi Xuân - Hà Tĩnh - MĐ 6487