Cho hàm số \(y=m x^{4}-x^{2}+1\). Tập hợp các số thực \(m\) để hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị là

A.

\((0 ;+\infty)\).

B.

\((-\infty ; 0]\).

C.

\([0 ;+\infty)\)

D.

\((-\infty ; 0)\).

Giải thích:

Xét \(m=0\) thỏa mãn yêu cầu bài toánXét \(m \neq 0\), ta có \(y^{\prime}=2 x\left(2 m x^{2}-1\right)\), để hàm số có đúng một cực trị \(\Leftrightarrow m\lt 0\). Vậy \(m \in(-\infty ; 0]\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Quỳnh Lưu 3 - Thi thử THPTQG (CT) 18-19 - Nghệ An - MĐ 6887