Một canô chạy qua sông xuất phát từ A, mũi hướng tới điểm B ở bờ bên kia, AB vuông góc với bờ sông. Nhưng do dòng nước chảy nên khi đến bờ bên kia, canô lại ở C cách B đoạn BC = 200 m. Thời gian qua sông là 1 phút 40 s. Nếu ca nô xuất phát từ A, người lái giữ cho mũi canô chếch góc 300 so AB và mở máy chạy như trước thì canô chạy tới đúng vị trí B. Biết tốc độ của dòng nước chảy, của ca nô đối với bờ sông luôn không đổi. Hãy tính:

https://docdn.giainhanh.io/media/test/601cddf3b72addf32567d54f1d8981aa.png

b) Tốc độ của canô đối với dòng nước chảy.

Giải thích:

+ Khi canô đi chếch \(30^{\circ}\) về phía \(\mathrm{D}\) thì canô tới đúng \(\mathrm{B}\)

+ Từ hình vẽ b ta xác định được vận tốc canô đối với nước là:

\(\sin 30^{\circ}=\frac{v_{23}}{v_{12}} \Rightarrow v_{12}=\frac{v_{23}}{\sin 30^{\circ}}=4 \mathrm{~m} / \mathrm{s}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Đề thi HSG (CT) 20-21 - Hải Dương - MĐ 6855