Cho giới hạn \(\lim _{x \rightarrow 2} \frac{x^{2}-3 x+2}{x^{2}-4}=\frac{a}{b}\) trong đó \(\frac{a}{b}\) là phân số tối giản. Tính \(S=a^{2}+b^{2}\).

A.

\(S=20\).

B.

\(S=17\).

C.

\(S=10\).

D.

\(S=25\).

Giải thích:

\(\lim _{x \rightarrow 2} \frac{x^{2}-3 x+2}{x^{2}-4}=\lim _{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)(x-2)}{(x+2)(x-2)}=\lim _{x \rightarrow 2} \frac{x-1}{x+2}=\frac{1}{4}\).

Do đó \(a=1 ; b=4\) suy ra \(S=1^{2}+4^{2}=17\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lý Thái Tổ - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh- MĐ 6839