Cho tam giác \(\mathrm{ABC}\) cân tại \(\mathrm{A}\). Kẻ \(\mathrm{AH}\) vuông góc với \(\mathrm{BC}(\mathrm{H} \in \mathrm{BC})\)

a) Chứng minh: \(\triangle \mathrm{AHB}=\triangle \mathrm{AHC}\)

Giải thích:

image.png

Xét \(\Delta\) vuôngAHB và \(\Delta\) vuông \(A H C\) có:

\(\mathrm{AB}=\mathrm{AC}(\mathrm{gt})\)

\(\mathrm{AH}\) : cạnh chung

Do đó \(\Delta\) vuôngAHB \(=\Delta\) vuông \(\mathrm{AHC}\) ( cạnh huyền-cạnh góc vuông)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Gia Khánh - Đề thi giữa học kì 2 (CT) 19-20 - H. Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - MĐ 6384