Gọi \(m, M\) lần lượt là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số \(f(x)=-x^{3}+3 x^{2}+1\) trên đoạn \([-2 ; 1]\). Giá trị \(M+m\) bằng

A.

4 .

B.

22 .

C.

6 .

D.

24 .

Giải thích:

Ta có: \(y^{\prime}=-3 x^{2}+6 x=-3 x(x-2)\).

Khi đó \(y^{\prime}=0 \Leftrightarrow-3 x(x-2)=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0 \in[-2 ; 1] \\ x=2 \notin[-2 ; 1]\end{array}\right.\).

Suy ra \(\left\{\begin{array}{l}y(0)=1 \\ y(-2)=21 \Rightarrow M=\max _{x[-2 ; 1]} y=21 ; m=\min _{x \in[-2 ; 1]} y=1 . \\ y(1)=3\end{array}\right.\)

Vậy giá trị \(M+m=22\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thanh Chương 1 - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 19-20 - Nghệ An - MĐ 6201