Cho hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị như hình vẽ. Tìm kết luận đúng trong các kết luận sau.

https://docdn.giainhanh.io/media/test/8da41d3d51659c41db8accda3b0c53db.png

A.

Hàm số \(y=f(x)\) có điểm cực tiểu \(x=1\).

B.

Hàm số \(y=f(x)\) không có cực trị.

C.

Phương trình \(f(x)=0\) vô nghiệm.

D.

Hàm số \(y=f(x)\) đồng biến trên khoảng \((-\infty ; 0)\).

Giải thích:

Dựa vào đồ thị ta thấy:Hàm số \(y=f(x)\) có hai điểm cực trị \(\Rightarrow \mathrm{B}\) sai.

Đồ thị hàm số \(y=f(x)\) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt nên phương trình \(f(x)=0\) có 3 nghiệm phân biệt \(\Rightarrow \mathrm{C}\) sai.

Hàm số \(y=f(x)\) đồng biến trên các khoảng \((-\infty ;-1)\)\((1 ;+\infty) \Rightarrow \mathrm{D}\) sai.

Hàm số \(y=f(x)\) đat cưc đai tai \(x=-1\), đat curc tiểu tai \(x=1 \Rightarrow\) A đúng.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 18-19 - Hưng Yên - MĐ 6630