\(\mathrm{X}\) có công thức phân tử \(\mathrm{C}_{10} \mathrm{H}_{8} \mathrm{O}_{4}\). Từ \(\mathrm{X}\) thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):\(\mathrm{C}_{10} \mathrm{H}_{8} \mathrm{O}_{4}+2 \mathrm{NaOH} \rightarrow \mathrm{X}_{1}+\mathrm{X}_{2} \quad \mathrm{X}_{1}+2 \mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{X}_{3}+2 \mathrm{NaCl}\)\(\mathrm{nX}_{3}+\mathrm{nX}_{2} \rightarrow\) poli(etylen-terephtalat) \(+2 \mathrm{nH}_{2} \mathrm{O}\)

Phát biểu nào sau đây sai?

A.

Nhiệt độ nóng chảy của \(\mathrm{X}_{1}\) cao hơn \(\mathrm{X}_{3}\).

B.

Dung dịch \(\mathrm{X}_{3}\) có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.

C.

Dung dịch \(\mathrm{X}_{2}\) hoà tan \(\mathrm{Cu}(\mathrm{OH})_{2}\) tạo dung dịch phức chất có màu xanh lam.

D.

Số nguyên tử \(\mathrm{H}\) trong \(\mathrm{X}_{3}\) bằng 8.

Giải thích:

\(\mathrm{X3}\)\(\mathrm{C_6H}_4(\mathrm{COOH})_ 2\)

\(\mathrm{X} 2\)\(\mathrm{C} _2 \mathrm{H} _4(\mathrm{OH})_ 2\)

\(\mathrm{X} 1\)\(\mathrm{C} _6 \mathrm{H}_ 4(\mathrm{COONa}) _2\)

\(\mathrm{X}\)\(\mathrm{C} _6 \mathrm{H} _4(\mathrm{COO})_ 2 \mathrm{C}_ 2 \mathrm{H} _4\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 20-21 - Nam Định - MĐ 6361