Hai đồ thị của hàm số \(y=-x^{3}+3 x^{2}+2 x-1\)\(y=3 x^{2}-2 x-1\) có tất cả bao nhiêu điểm chung

A.

1

B.

2

C.

0

D.

3

Giải thích:

Phương pháp

Giải phương trình hoành độ giao điểm.

Cách giải

Xét phương trình hoành độ giao điểm

\(-x^{3}+3 x^{2}+2 x-1=3 x^{2}-2 x-1 \Leftrightarrow x^{3}-4 x=0 \Leftrightarrow x\left(x^{2}-4\right)=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0 \\x=2 \\x=-2\end{array} .\right.\)

Vậy 2 đồ thị hàm số đã cho có 3 điểm chung.

Câu hỏi này nằm trong:

Trường THPT Hàm Rồng - Đề thi thử THPT (CT) 18-19 - Thanh Hóa - MĐ 7025