Cho hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị như hình vẽ .

Tìm số điểm cực trị của hàm số \(F(x)=3 f^{4}(x)+2 f^{2}(x)+5\)

https://docdn.giainhanh.io/media/test/74fa2ccde809c60083a9a81b5efb4648.png

A.

\(6\)

B.

\(3\)

C.

\(5\)

D.

\(7\)

Giải thích:

Ta có \(F^{\prime}(x)=12 \cdot f^{\prime}(x) \cdot f^{3}(x)+4 \cdot f^{\prime}(x) \cdot f(x)=4 . f^{\prime}(x) \cdot f(x) \cdot\left(3 f^{2}(x)+1\right)\).

\(F^{\prime}(x)=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}f^{\prime}(x)=0 \\f(x)=0 \\3 f^{2}(x)+1=0\end{array}\right.\)

Dựa vào đồ thị, nhận thấy \(f^{\prime}(x)=0\) có 3 nghiệm phân biệt; \(f(x)=0\) có 4 nghiệm phân biệt, các nghiệm ở phương trình (1) và (2) không trùng nhau, đồng thời hàm \(F(x)\) là hàm liên tục trên \(\mathbb{R}\) nên có 7 điểm cực trị.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Trãi - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 19-20 - Tp. Hải Dương - MĐ 5706