Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết làng nghề cổ truyền Tân Vạn thuộc vùng

A.

Đồng bằng sông Hồng

B.

Đông Nam Bộ

C.

Bắc Trung Bộ

D.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Giải thích:

Phường pháp: Sử dụng Atlat Địa lí trang 25

Cách giải: Làng nghề cổ truyền Tân Vạn ở TP. Hồ Chí Minh, thuộc Đông Nam Bộ.

Chọn B.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lam Sơn - Đề Thi thử THPTQG (TK) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 5534