Tìm câu rút gọn và nêu thành phần được rút gọn trong phần trích sau:
“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm”.

Giải thích:

Câu được rút gọn là:
- Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.
- Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm
*Thành phần được rút gọn của cả 2 câu là: Chủ ngữ

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi giữa kì 2 (CT) 20-21 - Bắc Ninh - MĐ 6453