Trên mặt phẳng tọa độ, điểm \(N(1 ;-2)\) là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

A.

\(z=1-2 i\)

B.

\(z=2-i\)

C.

\(z=1+2 i\)

D.

\(z=-2+i\)

Giải thích:

Điểm \(N(1 ;-2)\) là điểm biểu diễn của số phức \(z=1-2 i\)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS&THPT Đakrông - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6873