Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để đồ thị hàm số \(y=x^{4}-(m+1) x^{2}+1\) có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có ba góc nhọn.

Giải thích:

Ta có \(y^{\prime}=4 x^{3}-2(m+1) x=2 x\left(2 x^{2}-m-1\right)\).

Hàm số có ba cực trị \(\Leftrightarrow m+1\gt 0 \Leftrightarrow m>-1\).

Khi đó ba điểm cực trị của đồ thị hàm số là: \(A(0 ; 1), B\left(\sqrt{\frac{m+1}{2}} ; 1-\frac{(m+1)^{2}}{4}\right)\),

\(C\left(-\sqrt{\frac{m+1}{2}} ; 1-\frac{(m+1)^{2}}{4}\right) \Rightarrow \overrightarrow{A B}=\left(\sqrt{\frac{m+1}{2}} ;-\frac{(m+1)^{2}}{4}\right), \overrightarrow{A C}=\left(-\sqrt{\frac{m+1}{2}} ;-\frac{(m+1)^{2}}{4}\right) \text {. }\)

Tam giác \(A B C\) luôn cân tại \(A\). Do đó, tam giác \(A B C\) nhọn khi và chỉ khi góc \(\widehat{B A C}\) nhọn \(\Leftrightarrow \overrightarrow{A B} \cdot \overrightarrow{A C}>0 \Leftrightarrow-\frac{m+1}{2}+\frac{(m+1)^{4}}{16}>0 \Leftrightarrow(m+1)\left[(m+1)^{3}-8\right]>0\)

\(\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m>1 \\ m\lt -1\end{array}\right.\). Kết hợp với điều kiện, ta được \(m>1\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 20-21 - Hải Dương - MĐ 5948