Một canô chạy qua sông xuất phát từ A, mũi hướng tới điểm B ở bờ bên kia, AB vuông góc với bờ sông. Nhưng do dòng nước chảy nên khi đến bờ bên kia, canô lại ở C cách B đoạn BC = 200 m. Thời gian qua sông là 1 phút 40 s. Nếu ca nô xuất phát từ A, người lái giữ cho mũi canô chếch góc 300 so AB và mở máy chạy như trước thì canô chạy tới đúng vị trí B. Biết tốc độ của dòng nước chảy, của ca nô đối với bờ sông luôn không đổi. Hãy tính:

https://docdn.giainhanh.io/media/test/601cddf3b72addf32567d54f1d8981aa.png

a) Tốc độ của dòng nước chảy đối với bờ sông.

Giải thích:

+ Gọi ca-nô là (1), nước là (2), bờ là (3) thì:

- Vận tốc của canô đối với bờ sông là \(\mathrm{v}_{13}\)

- Vận tốc của canô đối với nước là \(\vec{v}_{12}\);

\(=\) Vận tốc của dòng nước đối với bờ sông là \(\vec{v}_{23}\).

Vì canô hướng mũi tới \(\mathrm{B}\) nên \(\overrightarrow{\mathrm{v}}_{12}\) có hướng \(\mathrm{AB}\), canô đến \(\mathrm{C}\) nên \(\overrightarrow{\mathrm{v}}_{13}\) có hướng \(\mathrm{AC}\)\(\overrightarrow{\mathrm{v}}_{23}\) có hướng \(\mathrm{BC}\).

+ Trong thời gian 1phút 40 giây \(=100\) s nước làm canô trôi được đoạn từ \(\mathrm{B}\) đến \(\mathrm{C}\) do đó vận tốc của dòng nước là: \(\mathrm{v}_{\mathrm{n}}=\mathrm{v}_{23}=\frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{t}}=\frac{200}{100}=2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Đề thi HSG (CT) 20-21 - Hải Dương - MĐ 6855