Giá trị nhỏ nhất cúa hàm số \(f(x)=x^{3}-3 x+5\) trên đoạn \([2 ; 4]\)

A.

5 .

B.

0 .

C.

7 .

D.

3 .

Giải thích:

TXD: \(D=\mathbb{R}\)

\(f(x)\) là hàm da thức \(\Rightarrow f(x)\) liên tục trẻ̛ \(\mathrm{R} \Rightarrow f(x)\) liên tục tro̊n [2;4]

\(\begin{array}{l}f(x)=x^{3}-3 x+5 \Rightarrow f^{\prime}(x)=3 x^{2}-3 \\f^{\prime}(x)=0 \Leftrightarrow 3 x^{2}-3=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1 \notin[2 ; 4] \\x=-1 \notin[2 ; 4]\end{array}\right.\end{array}\)

Ta có: \(f(2)=7\)

\(\begin{array}{l}f(4)=57 \\\Rightarrow \min _{[2,4]} f(x)=7 \text { khi } x=2 .\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lam Sơn - Đề thi giữa kì 2 (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 6970