Tìm giá trị lớn nhất của hàm số \(f(x)=\mathrm{e}^{x+1}-2\) trên đoạn \([0 ; 3]\).

A.

\(e^{4}-2\)

B.

\(\mathrm{e}^{3}-2\)

C.

\(\mathrm{e}-2\)

D.

\(\mathrm{e}^{2}-2\)

Giải thích:

Hàm số \(f(x)\) liên tục trên đoạn \([0 ; 3]\).

Ta có \(f^{\prime}(x)=\mathrm{e}^{x+1}\gt 0, \forall x \in[0 ; 3]\).

Suy ra hàm số \(f(x)\) đồng biến trên đoạn \([0 ; 3]\).

Suy ra \(\max\limits_{[0 ; 3]} f(x)=f(3)=\mathrm{e}^{3+1}-1=\mathrm{e}^{4}-2\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611