Tìm tập hợp tất cả các giá trị của \(m\) để hàm số \(y=\frac{m-\sin x}{\cos ^{2} x}\) nghịch biến trên \(\left(0 ; \frac{\pi}{6}\right)\).

A.

\(m \geq 1\).

B.

\(m \leq 2\).

C.

\(m \leq \frac{5}{4}\)

D.

\(m \leq 0\)

Giải thích:

Ta có \(y^{\prime}=\frac{-\cos ^{2} x+2 m \sin x-2 \sin ^{2} x}{\cos ^{3} x}=\frac{-1+2 m \sin x-\sin ^{2} x}{\cos ^{3} x}\)

Để hàm số nghịch biến trên \(\left(0 ; \frac{\pi}{6}\right)\) thì

\(y^{\prime} \leq 0, \forall x \in\left(0 ; \frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow-\sin ^{2} x+2 m \sin x-1 \leq 0, \forall x \in\left(0 ; \frac{\pi}{6}\right) \text {, vì } \cos ^{3} x\gt 0, \forall x \in\left(0 ; \frac{\pi}{6}\right)\)

Đặt \(\sin x=t, t \in\left(0 ; \frac{1}{2}\right)\).

Khi đó (1) \(\Leftrightarrow-t^{2}+2 m t-1 \leq 0, \forall t \in\left(0 ; \frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow m \leq \frac{t^{2}+1}{2 t}, \forall t \in\left(0 ; \frac{1}{2}\right)\)

Ta xét hàm \(f(t)=\frac{t^{2}+1}{2 t}, \forall t \in\left(0 ; \frac{1}{2}\right)\)Ta có \(f^{\prime}(t)=\frac{2\left(t^{2}-1\right)}{4 t^{2}}\lt 0, \forall t \in\left(0 ; \frac{1}{2}\right)\).

Bảng biến thiên

image.png

Từ bảng biến thiên suy ra \((2) \Leftrightarrow m \leq \frac{5}{4}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Đô Lương 4 - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - T. Nghệ An - MĐ 5829