Trong không gian \(O x y z\), hình chiếu của điểm \(M(2 ;-2 ; 1)\) trên mặt phẳng \((O y z)\) có tọa độ là

A.

\((0 ;-2 ; 1)\).

B.

\((2 ;-2 ; 0)\).

C.

\((2 ; 0 ; 0)\).

D.

\((0 ;-2 ; 0)\)

Giải thích:

Ta có hình chiếu của điểm \(M\left(x_{0} ; y_{0} ; z_{0}\right)\) trên mặt phẳng \((O y z)\) là điểm \(M^{\prime}\left(0 ; y_{0} ; z_{0}\right)\)

Vậy hình chiếu của điểm \(M(2 ;-2 ; 1)\) trên mặt phẳng \((O y z)\) có tọa độ là \((0 ;-2 ; 1)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THCS&THPT Tân Lâm - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6916