Để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Hồng, vấn đề trọng tâm nhất hiện nay là

A.

cải tạo đất, phòng chống thiên tai và xây dựng lịch thời vụ phù hợp

B.

sử dụng nhiều giống mới, tăng cường hệ thống thủy lợi

C.

nâng cao chất lượng lao động, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng

D.

phát triển và hiện đại hóa công nghiệp chế biến, mở rộng thị trường

Giải thích:

Phương pháp: Kiến thức bài 33 - Vấn đề chuyền dịch cơ cấu kinh tế ở ĐBSH

Cách giải: Chú ý từ khóa: nông nghiệp hàng hóa

Nói đến phát triển nông nghiệp hàng hóa thì thị trường luôn là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu.=> Do vậy, để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Hồng, vấn đề trọng tâm nhất hiện nay là phát triển và hiện đại hóa công nghiệp chế biến, mở rộng thị truờng.

Chọn D.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lam Sơn - Đề Thi thử THPTQG (TK) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 5534