Cho tập hợp \(A=\{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}\). Gọi \(S\) là tập hợp các số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau thuộc tập hợp \(A\). Chọn ngẫu nhiên một số từ \(S\). Tính xác suất để chọn được số có tổng 3 chữ số đầu nhó hơn tổng 3 chữ số sau 3 đơn vị.

A.

\(\frac{3}{20}\)

B.

\(\frac{1}{6!}\)

C.

\(\frac{1}{20}\)

D.

\(\frac{2}{10}\)

Giải thích:

Không gian mẫu \(\Omega\)\(n(\Omega)=6!\)

Gọi số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau thuộc tập hợp \(A\)\(\overline{a_{1} a_{2} a_{3} a_{4} a_{5} a_{6}}\)\(E\) là biến cố: "Chọn được số có tổng 3 chữ số đầu nhỏ hơn tổng 3 chữ số sau 3 đơn vị"

Theo giả thiết ta có: \(a_{1}+a_{2}+a_{3}+3=a_{4}+a_{5}+a_{6}\)

\(\begin{array}{l}\Leftrightarrow 2\left(a_{1}+a_{2}+a_{3}\right)+3=a_{1}+a_{2}+a_{3}+a_{4}+a_{5}+a_{6} \\\Leftrightarrow 2\left(a_{1}+a_{2}+a_{3}\right)+3=21 \Leftrightarrow a_{1}+a_{2}+a_{3}=9 .\end{array}\)

Từ đó \(a_{1}, a_{2}, a_{3}\) lấy từ một trong các tập \(\{1 ; 2 ; 6\},\{1 ; 3 ; 5\},\{2 ; 3 ; 4\}\)

suy ra \(n(E)=3.3!3!\)

Vậy: \(P(E)=\frac{n(E)}{n(\Omega)}=\frac{3 \cdot 3!\ 3!}{6!}=\frac{3}{20}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Ngũ Hành Sơn - Đề thi thử THPQG (CT) 21-22 - Đà Nẵng - MĐ 7139