a) Tìm tất cả các giá trị của tham số thực \(m\) đế phương trình sau vô nghiệm:

\(\frac{x+1}{x-m}=\frac{x-1}{x-2} \text {. }\)

Giải thích:

a) Điều kiện: \(x \neq m, x \neq 2\).

Với điều kiện đó, \(\mathrm{pt} \Leftrightarrow(x+1)(x-2)=(x-m)(x-1) \Leftrightarrow m x=m+2\)

Phương trình vô nghiệm \(\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}m=0 \\ m+2 \neq 0\end{array}\right.\) hoặc \(\left\{\begin{array}{l}m \neq 0 \\ x=\frac{m+2}{m}=m\end{array}\right.\) hoặc \(\left\{\begin{array}{l}m \neq 0 \\ x=\frac{m+2}{m}=2\end{array}\right.\) \(\Leftrightarrow m \in\{0 ;-1 ; 2\}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thạch Thành 1 - Đề thi giữa kì 2 (CT) 18-19 - Thanh Hóa - MĐ 6637