Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y=x+\frac{9}{x}\) trên đoạn \([2 ; 4]\).

A.

\(\min _{[2 ; 4]} y=\frac{13}{2}\).

B.

\(\min _{[2 ; 4]} y=\frac{25}{4}\).

C.

\(\min _{[2 ; 4]} y=6\).

D.

\(\min _{[2 ; 4]} y=-6\).

Giải thích:

Ta có \(y^{\prime}=1-\frac{9}{x^{2}}=\frac{x^{2}-9}{x^{2}}\).

Khi đó \(y^{\prime}=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{c}x=3 \in[2 ; 4] \\ x=-3 \notin[2 ; 4]\end{array}\right.\)

Ta có \(f(2)=2+\frac{9}{2}=\frac{13}{2}\).

\(\begin{array}{l}f(3)=3+\frac{9}{3}=6 . \\f(4)=4+\frac{9}{4}=\frac{25}{4} .\end{array}\)

Suy ra: \(\min _{[2 ; 4]} y=6\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 18-19 - Hưng Yên - MĐ 6630