Cho hình thang vuông \(\mathrm{ABCD}\left(\mathrm{A}=\mathrm{D}=90^{\circ}, \mathrm{AB}\lt \mathrm{CD}, \mathrm{AB} / / \mathrm{CD}\right)\). Vẽ \(\mathrm{BE}\) vuông góc với \(\mathrm{CD}\) tại \(\mathrm{E}\). Trên tia đối của tia \(\mathrm{BA}\) lấy điểm \(\mathrm{M}\) sao cho \(\mathrm{BM}=\mathrm{DC}\).

b) Chứng minh tứ giác \(\mathrm{BMCD}\) là hình bình hành.

Giải thích:

image.png

Tứ giác \(\mathrm{BMCD}\) là hình bình hành \((\mathrm{BM} / / \mathrm{CD} ; \mathrm{BM}=\mathrm{CD})\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 5607