Cho hình vẽ bên (học sinh không cần vẽ lại hình khi làm bài).

https://docdn.giainhanh.io/media/test/8ffa4fe47935d028db6b1c6aeb1382dc.png

b) Hai tam giác trong hình có bằng nhau không? Giải thích.

Giải thích:

Xét \(\triangle A B C\)\(\triangle E D F\) :

\(\begin{array}{l}A B=D E(\mathrm{gt}) \\\widehat{B}=\widehat{D}=70^{\circ}(\mathrm{gt}) \\\widehat{A}=\widehat{E}=60^{\circ}(\mathrm{cmt})\end{array}\)

Do đó, \(\triangle A B C=\triangle E D F(g-c-g)\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6770