Cho hàm số \(y=x^{4}-2 x^{2}-3\) có đồ thị hàm số như hình bên dưới. Với giá trị nào của tham số \(m\) phương trinh \(x^{4}-2 x^{2}-3=2 m-4\) có hai nghiệm phân biệt ?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/44f9ced3c1994696870b3105f0cf2eb1.PNG

A.

\(\left[\begin{array}{l}m=0 \\ m\gt \frac{1}{2}\end{array}\right.\).

B.

\(0\lt m\lt \frac{1}{2}\).

C.

\(\left[\begin{array}{l}m\lt 0 \\ m=\frac{1}{2}\end{array}\right.\).

D.

\(m \leq \frac{1}{2}\).

Giải thích:

Số nghiệm của phương trình \(x^{4}-2 x^{2}-3=2 m-4\) bằng số giao điểm của đường thẳng \(y=2 m-4\) và đồ thị hàm số \(y=x^{4}-2 x^{2}-3\).

Dựa vào đồ thị ta có phương trình \(x^{4}-2 x^{2}-3=2 m-4\) có hai nghiệm phân biệt khi và chi khi \(\left[\begin{array}{l}2 m-4=-4 \\ 2 m-4\gt -3\end{array} \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=0 \\ m>\frac{1}{2}\end{array}\right.\right.\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Đề thi giữa kì 1 (CT) 18-19 - Nam Định - MĐ 7047