Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ và tinh bột đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.

(c) Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương cho thực phẩm và mĩ phẩm.

(d) Nước ép của quả nho chín có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch \(\mathrm{AgNO}_{3}\) trong \(\mathrm{NH}_{3}\) thu được \(\mathrm{Ag}\)

\((\mathrm{g})\) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với \(\mathrm{H}_{2}\) (xúc tác \(\mathrm{Ni}\), đun nóng) tạo sobitol.

(h) Khi trùng ngưng vinyl clorua thu được nhựa \(\mathrm{PVC}\).

Số phát biểu đúng là?

A.

7

B.

6

C.

5

D.

4

Giải thích:

(a) Sai, tinh bột không có vị ngọt và không tan trong nước lạnh.

(b) Đúng

(c) Đúng

(d) Đúng, nước ép nho chứa glucozơ

(e) Đúng

(g) Sai, saccarozơ không tác dụng với \(\mathrm{H} 2\)

(h) Sai, trùng hợp vinylclorua thu PVC

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 20-21 - Nam Định - MĐ 6361