Để ước tính dân số người ta sử dụng công thức \(A_{N}=A e^{r N}\), trong đó \(A\) là dân số của năm lấy làm mốc tính, \(A_{N}\) là dân số sau \(N\) năm, \(r\) là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Biết rằng dân số Việt Nam ở các năm 2009 và 2019 lần lượt là 85,9 và 96,2 triệu người. Hỏi ở năm nào dân số nước ta sẽ vượt qua ngưỡng 120 triệu người?

A.

Năm 2041

B.

Năm 2038

C.

Năm 2042

D.

Năm 2039

Giải thích:

Gọi \(n_{0}\) là năm lấy làm mốc tính dân số và \(\mathrm{n}\) là năm mà dân số vượt ngưỡng 120 triệu người?

Theo đề ta suy ra \(\left\{\begin{array}{l}A_{2009-n_{0}}=85,9 \\ A_{2019-n_{0}}=96,2\end{array} \rightarrow\left\{\begin{array}{l}85,9=A e^{r\left(2009-n_{0}\right)} \\ 96,2=A e^{r\left(2019-n_{0}\right)}\end{array} \rightarrow e^{10 r}=\frac{962}{859} \rightarrow r=\frac{\ln 962-\ln 859}{10}\right.\right.\).

Mặt khác \(A_{n-n_{0}} \geq 120 \rightarrow A e^{r\left(n-n_{0}\right)} \geq 120 \rightarrow \frac{A e^{r\left(n-n_{0}\right)}}{A e^{r\left(2009-n_{0}\right)}} \geq \frac{120}{85,9} \rightarrow e^{r(n-2009)} \geq \frac{1200}{859}\)

\(\rightarrow r(n-2009)\geq \ln 1200-\ln 859 \rightarrow n \geq 2009+\frac{10(\ln 1200-\ln 859)}{\ln 962-\ln 859} \approx 2038,520628 \rightarrow n=2039 \text {. }\)

Vậy đáp án cần tìm là đáp án \(\mathbf{D}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Đại học Vinh - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - Tp. Vinh - Nghệ An - MĐ 6667