Ông Hoàng nặng \(100 \mathrm{~kg}\) nên ông tập gym để giảm cân. Rất hiệu quả! Tháng đầu tập ông giảm được \(10 \%\) trọng lượng cơ thể. Tháng sau lại giảm \(10 \%\) so với tháng trước. Hỏi sau 2 tháng ông Hoàng còn nặng bao nhiêu kí lô gam?

Giải thích:

- Số kí ông Hoàng sau 1 tháng tập Gym

\(100.90 \%=90 \mathrm{~kg}\)

- Số kí ông Hoàng sau 2 tháng tập Gym

\(90.90 \%=81 \mathrm{~kg}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Phan Sào Nam - Đề thi học kì 2 (CT) 19-20 - Q. 3 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6485