Chứng minh \(\forall \mathrm{n} \in \mathrm{N}^{*}\) thì \(\mathrm{n}^{3}+\mathrm{n}+2\) là hợp số.

Giải thích:

Ta có:

\(\begin{array}{l}n^{3}+n+2=n^{3}+1+n+1=(n+1)\left(n^{2}-n+1\right)+(n+1) \\=(n+1)\left(n^{2}-n+2\right)\end{array}\)

Do \(\forall \mathrm{n} \in \mathrm{N}^{*}\) nên \(\mathrm{n}+1\gt 1\)\(\mathrm{n}^{2}-\mathrm{n}+2>1\)

Vậy \(\mathrm{n}^{3}+\mathrm{n}+2\) là hợp số

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 18-19 - H.Thái Thụy - Thái Bình - MĐ 5986