Trong không gian \(O x y z\), hình chiếu vuông góc của điểm \(M(2 ; 3 ;-2)\) trên mặt phẳng \((O x y)\) có tọa độ là:

A.

\((0 ; 3 ; 0)\).

B.

\((2 ; 3 ; 0)\).

C.

\((0 ; 3 ;-2)\).

D.

\((2 ; 0 ;-2)\).

Giải thích:

Hình chiếu vuông góc của điểm \(M(2 ; 3 ;-2)\) trên mặt phẳng \((O x y)\) có tọa độ là \(M^{\prime}(2 ; 3 ; 0)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Vĩnh Định - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6798