Điểm biểu diễn của các số phức \(z=7+b i\) với \(b \in \mathbb{R}\) nằm trên đường thẳng có phương trình là

A.

\(x=7\)

B.

\(y=7\)

C.

\(y=-7\)

D.

\(x=-7\)

Giải thích:

Điểm biểu diễn số phức \(z=7+b i\) với \(b \in \mathbb{R}\) kí hiệu là \(M(7 ; b), b \in \mathbb{R}\)

Khi đó \(M(7 ; b), b \in \mathbb{R}\) nằm trên đường thẳng \(x=7\) với \(b \in \mathbb{R}\).

Chọn A.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Phan Đình Phùng - Đề thi thử THPTQG (CT) 20-21 - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình - MĐ 5530