Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Thưởng người dưới nguyệt chén đồng

Tin sương luống những rày trông ai chờ.

Bên trời góc bể bơ vơ,

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai

Xót người tựa cửa hôm mai.

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?

Sân Lai cách mấy nắng mưa

Có khi gốc tử đã vừa người ôm.

(Sách Giáo khoa Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2010)

a) Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?

Giải thích:

Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 18-19 - Phú Yên - MĐ 6987