Tìm nguyên hàm \(F(x)=\int \sin 2 x \mathrm{~d} x\)

A.

\(F(x)=-\frac{1}{2} \cos 2 x+C\)

B.

\(F(x)=2 \cos 2 x+C\)

C.

\(F(x)=-2 \cos 2 x+C\)

D.

\(F(x)=\frac{1}{2} \cos 2 x+C\)

Giải thích:

Ta có \(F(x)=\int \sin 2 x \mathrm{~d} x=-\frac{1}{2} \cos 2 x+C\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Triệu Sơn 1 - Đề thi thử THPTQG Lần 3 (TK) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 6964