Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:Trên tia \(\mathrm{Ay}\), hãy vẽ đoạn thẳng \(\mathrm{AK}\) có độ dài bằng \(3 \mathrm{~cm}\). Trên tia đối của tia \(\mathrm{Ay}\) vẽ điểm \(\mathrm{B}\) sao cho \(\mathrm{A}\) là trung điểm \(\mathrm{BK}\).

Giải thích:

Vẽ đúng 4 yêu cầu của đề bài

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6324