Sự đối lập nhau về mùa mưa và mùa khô giữa Tây Nguyên và sườn Đông Trường Sơn chủ yếu là do sự kết hợp của

A.

gió mùa Tây Nam, gió mùa Đông Bắc và hai sườn dãy núi Trường Sơn

B.

địa hình đồi núi, cao nguyên và các hướng gió thổi qua biển trong năm

C.

các gió hướng Tây Nam nóng ẩm và địa hình núi, cao nguyên, đồng bằng

D.

dãy núi Trường Sơn và các gió hướng Tây Nam, gió hướng Đông Bắc

Giải thích:

Phương pháp: Kiến thức bài 9 - Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Cách giải: Sự đối lập nhau về mùa mưa và mùa khô giữa Tây Nguyên và sườn Đông Trường Sơn chủ yếu là do sự kết hợp của dãy núi Trường Sơn và các gió hướng Tây Nam, gió hướng Đông Bắc.- Khi Đông Trường Sơn đón gió hướng Đông Bắc từ biển vào đem lại mưa lớn vào thời kì thu đông thì Tây Nguyên là mùa khô (do khuất sau dãy Trường Sơn)- Ngược lại khi Tây Nguyên trực tiếp đón gió hướng Tây Nam nóng ẩm đem lại mưa lớn vào mùa hạ thì Đông Trường Sơn lại khô hạn, ít mưa (ờ vị trí khuất gió)

Chọn D.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lam Sơn - Đề Thi thử THPTQG (TK) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 5534