Tập nghiệm của phương trình: \(9^{x}-4.3^{x}+3=0\)

A.

\(\{1\}\)

B.

\(\{0\}\)

C.

\(\{1 ; 3\}\)

D.

\(\{0 ; 1\}\)

Giải thích:

Đặt \(3^{x}=t(t\gt 0)\)

Phương trình trở thành: \(t^{2}-4 t+3=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=3(\mathrm{tm}) \\ t=1(\mathrm{tm})\end{array} \Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=1 \\ x=0\end{array}\right.\right.\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611