Tìm tập xác định của các hàm số sau:

b) \(y=x \sqrt{x-1}+\frac{1}{x-5}\)

Giải thích:

\(y=x \sqrt{x-1}+\frac{1}{x-5}: D=(1 ;+\infty) \backslash\{5\}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thuận Thành Số 3 - Đề thi giữa học kì 1 (CT) 19-20 - Bắc Ninh - MĐ 6356