Tập xác định của hàm số \(y=\left(x^{2}-3 x+2\right)^{\frac{3}{5}}+(x-3)^{-2}\) là:

A.

\(D=(-\infty ;+\infty) \backslash\{3\}\)

B.

\(D=(-\infty ; 1) \cup(2 ;+\infty) \backslash\{3\}\)

C.

\(D=(-\infty ;+\infty) \backslash(1 ; 2)\)

D.

\(D=(-\infty ; 1) \cup(2 ;+\infty)\)

Giải thích:

Ta có hàm số xác định khi \(\left\{\begin{array}{l}x^{2}-3 x+2\gt 0 \\ x-3 \neq 0\end{array} \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}{\left[\begin{array}{l}x\lt 1 \\ x>2\end{array}\right.} \\ x \neq 3\end{array}\right.\right.\)

Suy ra tập xác định \(D=(-\infty ; 1) \cup(2 ;+\infty) \backslash\{3\}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (TK) 18-19 - Bắc Ninh - MĐ 7074