Cho đường thẳng \((d)\) nằm trên mặt phẳng \((P): x+y+z-3=0\) và vuông góc với đường thẳng \(\left(d^{\prime}\right): \frac{x-1}{1}=\frac{y}{3}=\frac{z}{-1}\). Tìm một vecto chỉ phương của đường thẳng \((d)\)

A.

\((2 ; 1 ; 1)\)

B.

\((4 ;-2 ; 2)\)

C.

\((-4 ; 2 ;-2)\)

D.

\((-2 ; 1 ; 1)\)

Giải thích:

Mặt phẳng \((P): x+y+z-3=0\) có một vectơ pháp tuyến: \(n_{P}=(1 ; 1 ; 1)\).

Đường thẳng \(d^{\prime}: \frac{x-1}{1}=\frac{y}{3}=\frac{z}{-1}\) có một vectơ chỉ phương: \(\overline{u_{d^{\prime}}}=(1 ; 3 ;-1)\).

Đường thẳng \(d\) nằm trong mặt phẳng \((P)\) và vuông góc với đường thẳng \(d^{\prime}\) nên \(d\) nhận \(\vec{u}=\left[\overrightarrow{n_{P}}, \overrightarrow{u_{d^{\prime}}}\right]=(-4 ; 2 ; 2)\) làm một vectơ chỉ phương.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Trãi - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 19-20 - Tp. Hải Dương - MĐ 5706