Tập xác định của hàm số \(y=\log _{2}(x-2)\)

A.

\((2 ;+\infty)\).

B.

\([2 ;+\infty)\).

C.

\((-\infty ; 2)\).

D.

\((-\infty ; 2]\).

Giải thích:

Điều kiện \(x-2\gt 0 \Leftrightarrow x>2\)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS&THPT Tân Lâm - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6916