Cho khối lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 5 , đáy là hình vuông có cạnh bằng 4 . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A.

100 .

B.

80 .

C.

20 .

D.

64 .

Giải thích:

Lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 5 nên có chiều cao \(h=5\).

Thể tích khối lăng trụ là: \(V=S_{A B C D} \cdot h=4^{2} .5=80\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Hữu Thận - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6750